Demokrati för förskolan – inledning

Varje individ har rätt till en god, inkluderande utbildning. För att åskådliggöra vad varje individ behöver för det livslånga lärandet har Europeiska unionen formulerat åtta nyckelkompetenser. Lär dig de åtta nyckelkompetenserna och hur förskolan kan lägga grunden för det livslånga lärandet. Serie med tio artiklar och tio korta filmer. (Del 1 av 10.)

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader