Den flerspråkiga pedagogen – en tillgång

Många förskolor idag är präglade av mångspråkighet gällande både barn och vuxna. Vi behöver se flerspråkighet och den språkliga variationen som finns på förskolor som en tillgång och arbeta aktivt med att nyttja den. Läs om hur pedagoger med annat modersmål än svenska kan arbeta språkfrämjande med barnen.