Det goda arbetet börjar med dig själv

Ett gott förhållningssätt och bemötande är en betydelsefull kärna i förskolans verksamhet – i mötet med barn och föräldrar såväl som kollegor emellan. Specialpedagog Eva-Maria delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner från handledning och observationer i förskolor.