Det önskvärda matematiska barnet

Det som förvånade Laurence Delacour mest i resultaten av hennes studie var att förskollärare så ofta likställer barnens matematiska förståelse med deras språkkunskaper i svenska. Hon hoppas nu att hennes forskningsresultat ska leda till att fler förskollärare får upp ögonen för alla för givet tagna sanningar och hur dessa påverkar deras undervisning.