Det systematiska kvalitetsarbetet – när mål, krav och riktlinjer uppfylls

Alla led i organisationen involveras i det systematiska kvalitetsarbetet, även barnen och vårdnadshavarna. Rektorn har ansvar för enhetens systematiska kvalitetsarbete och ska verka för att utbildningen utvecklas. (Del 4 av 5.)

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader