Digitala lärresurser i matematik

Vilka effekter har undervisning i förskolan med digitala lärresurser på barns kunskaper i matematik? Vad kan förklara eventuella effekter? Och är forskning viktigt eller är det magkänslan vi ska lita på? Anette Jahnke har arbetat med en systematisk forskningsöversikt över digitala lärresurser i matematikundervisningen från förskola till gymnasieskola. Detta har hon gjort åt Skolforskningsinstitutet.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader