Digitala verktyg och de yngsta barnen

De allra yngsta barnen i förskolan behöver mycket tid att leka, utforska, språka och röra på sig. Men hur passar digitala verktyg in i detta, och ska verkligen de yngsta barnen behöva arbeta med digital kompetens? IKT-pedagog Johanna Widesson diskuterar frågan och ger konkreta exempel på aktiviteter där det digitala berikar barnens möjligheter att utforska, upptäcka och lära.