Diskriminering och kränkande behandling

Dagligen i förskolan uppstår situationer mellan barn där någon kan känna sig utsatt av andra. Det händer också att vuxna går över gränsen för vad som är ett lämpligt agerande i relation till ett barn. I denna artikelserie fördjupar vi oss i temat diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Del 1 av 5.