Dramatisering av litteratur

Ett sätt att bearbeta en berättelse som vi läst högt tillsammans är att dramatisera. Det ger barn möjlighet att vara delaktiga i utforskandet av berättelsen, dess karaktärer och deras handlande.