Enkät till föräldrarna – på svenska, arabiska, engelska, ryska och somaliska

En enkät till föräldrarna är ett enkelt sätt att systematiskt ta reda på hur de ser på er verksamhet. Förskoleforums mall finns nu översatt till flera språk.