Explosivt beteende, del 5: Affektteorin och affektsmitta

Oavsett hur mycket förskolemiljöer anpassas och pedagogerna lär sig förebygga ett barns explosiva beteende, är känsloutbrotten ibland ändå ett faktum. Ett lågaffektivt förhållningssätt kan då vara ett sätt för att hantera situationen.