Få stopp på ryktesspridning

Ryktesspridning riskerar att underminera förtroendet för förskolan i vissa grupper. Men genom att snabbt bemöta rykten och också informera om förskolans uppdrag går det att få stopp på dem.