Finn barnets styrkor

Anna-Carin Håkansson, specialpedagog och handledare, visar hur du kan förstå olikheter och ge varje barn förutsättningar att utveckla en positiv och realistisk självuppfattning.