Flerspråkighet och modersmål – del 3

Hur många språk finns det i världen? Vilket är vanligast – enspråkighet eller flerspråkighet? Vilken roll kan förskolan spela för flerspråkiga barn? Den här artikelserien av Pia Håland Anveden ger dig en inblick i forskningen och vad det betyder att vara flerspråkig. Del 3 av 5.