Flerspråkighet och modersmål – del 5

När ska man misstänka en språkstörning hos flerspråkiga barn? Påverkas båda språken av språkstörningen? Vilket stöd finns att få? Denna avslutande del i Pia Håland Anvedens artikelserie tar upp frågor om språkstörning och flerspråkighet. Del 5 av 5.