Föräldramöte med tema matematik

Bjud in vårdnadshavarna till ett möte och visa att matematik är mer än siffror! Det är ett bra tillfälle att öka förståelsen för vad arbetet med matematik på förskolan kan innebära.