Föräldramöte ”spring i benen”

Barnen på förskolan ska erbjudas fysisk aktivitet och få möjlighet att utveckla rörelseglädje. För att bättre ge vårdnadshavarna inblick i hur arbetet med rörelse och motorik ser ut på förskolan, kan ett föräldramöte – med bild, film och samtal – erbjuda möjlighet att fördjupa och mer detaljerat berätta om förskolans uppdrag.