Föräldrar som ifrågasätter

Föräldrar som ifrågasätter

När man blir ifrågasatt av en förälder är det lätt att börja argumentera och försöka övertyga motparten om att ens egen uppfattning är den rätta. Hur kan man göra i stället?