Förändrade lärmöjligheter med olika verktyg och uttryckssätt

Karin Forsling har alltid intresserat sig för barn och elever som har det lite svårt i förskolans och skolans lärmiljöer. Ett speciellt fokus i sin forskning har hon haft på kommunikation och hur olika uttryckssätt och verktyg kan hjälpa de unga att utveckla sina språkliga förutsättningar.