Förberedande läs- och skrivinlärning – del 2

Gynnas barns läs- och skrivutveckling på sikt om de övar bokstäver i skolliknande aktiviteter redan i förskolan? Vad innebär språklig förståelse och hur kan den stimuleras i förskola och förskoleklass? Detta är den andra och avslutande delen i en artikelserie om förberedande läs- och skrivinlärning utifrån The Simple View of Reading.