Förebygg hedersproblematik – checklista för inskolningssamtalet

checklista

Att tidigt informera vårdnadshavarna om förskolans värdegrund kan motverka hedersrelaterad problematik. Men vilken information bör vårdnadshavarna få? Ta hjälp av checklistan som du kan ladda ned här.