Förebygg hedersproblematik genom goda relationer

Illustration ovanifrån av grupp människor som håller hand i ring

Goda relationer till vårdnadshavarna och tydlig information om förskolans värdegrund kan förebygga hedersproblematik. Issis Melin berättar hur vi kan skapa goda relationer till alla vårdnadshavare.