Förebygg hedersproblematik genom goda relationer

Illustration ovanifrån av grupp människor som håller hand i ring

Goda relationer till vårdnadshavarna och tydlig information om förskolans värdegrund kan förebygga hedersproblematik. Issis Melin berättar hur vi kan skapa goda relationer till alla vårdnadshavare. 

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader