Försenad, långsam eller annorlunda språkutveckling

Hur och när kan man veta om en språkutveckling som är lite sen i starten kommer att hinna ikapp den förväntade och typiska språkutvecklingen – eller om den kommer att vara fortsatt långsam och leda till fortsatta och framtida problem? Barbro Bruce reder i denna artikel ut begreppen och bidrar med sin erfarenhet och kunskap från två fält: det logopediska och det specialpedagogiska.