Forskare i fokus: Elin Eriksson

Elin Eriksson är forskaren som tittat på undervisningsmaterial som någon annan än pedagogen själv har skapat. Hon kallar dessa ”förproducerade material” och det Elin har intresserat sig för är vilka möjligheter och utmaningar som de ger pedagogen. Och vilket lärande blir möjligt för barnen?