Forskning: Barns delaktighet i användningen av digitala verktyg

Petra Petersen undersöker i sin forskning vad som händer med barns delaktighet när de använder pekplattan och olika appar.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader