Förskola för barn med flerfunktionsvariationer

Förskolan ”Arves Marias väg 21” ligger i Göteborg. På förskolan finns en specialförskola där det i dag går tio barn med flerfunktionsvariationer. Pedagogerna på förskolan lyfter fram det friska, och i möjligaste mån fungerar specialförskolan som en helt vanlig förskola.