Förskola i parken – hur fungerar det?

Sjöhästens förskola

Walkie-talkies och tydliga roller ute är vad som krävs för förskolan som har sin utemiljö i den allmänna parken. Att samutnyttja utemiljöer kan vara en lösning på städernas brist på yta. Men det krävs både rutiner och samarbete för att få det att fungera i praktiken. Här får vi ta del av hur Sjöhästens förskola får uteverksamheten att fungera i en av Malmös parker.