Förskolans roll för traumatiserade flyktingbarn

Kaisu Akselsdotter, socionom och familjeterapeut, beskriver hur förskolan kan arbeta med bemötandet av traumatiserade flyktingbarn. Hon redogör också för hur traumatiska upplevelser påverkar barnets beteende och känsloreaktioner.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader