Förstoppning hos barn

Vad kan förskolepersonalen göra för att underlätta för barn som har förstoppning?