Försummelse – ett abstrakt men viktigt begrepp

När vi talar om barn som far illa dyker det viktiga begreppet försummelse ofta upp. Det kan vara svårt att fånga in vad begreppet innebär, och det kan hända att man som pedagog värjer sig mot att prata om oro för försummelse med föräldrar, eller mot att anmäla oron till socialtjänsten. (Del 1 av 4)