Försummelse – fallbeskrivningar och exempel

Hur kan försummelse av barn se ut i vardagen på förskolan? Och hur får man till ett bra samtal med föräldrarna om de problem man som förskollärare upplever? Med tre exempel konkretiseras i artikeln hur försummelse kan synas i vardagen. Läs och diskutera i arbetslaget. (Del 3 av 4)