Fortbildning i traumamedveten omsorg

Fem förskolor i Trelleborgs kommun deltog våren 2019 i Rädda Barnens utbildningsinsats TMO. Läs om hur de ett år senare arbetar vidare med de områden som fortbildningen berörde.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader