Fortbildning i traumamedveten omsorg

Fem förskolor i Trelleborgs kommun deltog våren 2019 i Rädda Barnens utbildningsinsats TMO. Läs om hur de ett år senare arbetar vidare med de områden som fortbildningen berörde.