Fotografier i dokumentationen

Catarina Wahlgren har i sin forskning fokuserat på fotots roll i dokumentationspraktiken, ett vanligt inslag på många förskolor.