Fråga mindre – undra mer!

Det är vanligt att ställa många frågor till barnen på förskolan. Det finns olika sorters frågor man kan ställa: öppna, slutna, reflekterande etc. Men ett helt annat sätt att arbeta med barnen på, är att undra. Genom att undra, minskar kravet på svar och svaret blir dessutom på barnets villkor.