"Från JAG till VI" i barngruppen

Modellen "Från JAG till VI" av Gunilla Guvå kan vara till hjälp för att identifiera och få ihop barngruppen. När en barngrupp är ny handlar arbetet om att bygga relationer, och om att tillföra gruppen en yttre struktur som barnen kan hänga upp sin tillvaro på. När barnen kan vila i strukturen kan de lättare börja släppa in varandra och forma en vi-känsla. (Del 4 av 6)