Från saga till tonsatt film

Hur kan berättandet få vingar och ta steget in i filmens värld på förskolan? Här är ett exempel på hur barnens berättelser och skapande kan förvandlas till tonsatt film. Läs och inspireras!