Gemensamt tema fördjupar arbetet

På Klinte förskola har alla fem avdelningar ett gemensamt språkfokus. Pedagogerna ser många fördelar med ett gemensamt, övergripande tema. – Arbetet blir mer djupgående när man arbetar längre med samma område, och i det kollegiala lärandet kan vi utbyta material och tankar på ett djupare plan.