Giftiga växter

Vilka växter är giftiga? Vilka åtgärder ska man vidta när ett barn fått i sig giftiga växter eller bär? Här ges grundläggande kunskap på området.