Göteborgsstudie visar på stora kvalitetsskillnader

Skala för kvalitetsmätning

Det finns stora skillnader i kvalitet mellan olika förskolors undervisning i språk, skrivning och läsning. Det visar en studie från Göteborgs universitet.