Grundläggande matematik i förskolan: Taluppfattning

Matematisk kompetens grundläggs i tidiga år. Det är en kompetens som alla vuxna behöver för att kunna ta sig fram i samhället. Förskolan kan fylla en viktig roll i att ge tillgång till matematiska verktyg och att bidra till en positiv upplevelse av att räkna och lösa matematiska problem. (Del 1 av 3.)