Guidad lek – ett sätt att använda leken pedagogiskt

Robin Samuelssons forskning handlar om hur det går till när barn tidigt lär sig något nytt. Genom att observera barn med svenska som andraspråk har han sett hur leken skapar gynnsamma ramar för hur barn kan interagera och kommunicera med varandra redan innan de delar ett gemensamt språk.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader