Handledning som ger verktyg i vardagen

Handledning är både en form av kompetensutveckling och ett sätt att hitta metoder och lösningar för att hjälpa barn som behöver extra stöd. Yvonne Beckman är förskollärare, specialpedagog och handledare. Här berättar hon om handledningens många möjligheter.