Hedersproblematik i förskolan

abstrakt illustration i många färger

Små barns kroppar sexualiseras, kollegor lever under hedersförtryck och normer förskjuts. Det är några av de erfarenheter som framkom i en undersökning av hedersproblematik på förskolor i Malmö.