Högläsning med de yngsta barnen

Närbild på ett litet barn och vuxen som håller i en pekbok

Genom högläsningen får barnen upptäcka och utforska litteraturen tillsammans med betydelsefulla vuxna. Högläsningsstunderna blir en gemensam mötesplats full av upplevelser, där barnen får möjlighet att vidga sin värld och utveckla sitt språk. Hur kan man väcka de yngsta barnens intresse för högläsning och böcker och hur kan man läsa högt med barn som har få eller inga erfarenheter av böcker och högläsning?