Högläsning och textsamtal – mall för övergång mellan förskola och förskoleklass

För pedagoger i förskoleklass är det värdefullt att få information om vilka erfarenheter deras kommande elever har av högläsning och samtal om litteratur samt vilka förmågor de utvecklat. Maria Heimer har skapat en mall att använda vid övergångar mellan förskola och förskoleklass. Ladda ner och skriv ut.