Hur trivs barnen i förskolan?

Anette Boye Koch arbetar som docent och forskare på pedagogutbildningen på VIA University College i Århus. Hennes ämne heter "dagtilbudspædagogik", vilket närmast kan översättas med barnomsorgspedagogik. Hon studerar hur barn trivs och har hittat en intressant parallellvärld hos dem.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader