Huvudlöss – föräldrainformation

Den här informationen är bra att dela ut till föräldrarna när man upptäckt löss på förskolan.