ICDP, lågaffektivt bemötande och undervisning – ILU

Ett trevligt bemötande och bra förutsättningar att lyckas ligger till grund för undervisningen, tycker specialpedagoger i Kristianstad. Därför har de kopplat ihop ICDP, lågaffektivt bemötande och undervisning i en föreläsning.