Impulskontroll och självreglering

Barns förmåga att hantera och styra sina reaktioner och impulser inför utmanande eller triggande situationer, är viktig för att de ska kunna lugna sig själva när de blir upprörda eller arga. Denna artikel med tillhörande film handlar om förmågorna självreglering och impulskontroll, och om hur vi i förskolan kan arbeta med att stödja barns utvecklande av dessa förmågor.