Innehållet i naturvetenskap – vad ska undervisningen handla om?

Den här tredje och sista artikeln i artikelserien om naturvetenskap i förskolan koncentreras på innehållet i naturvetenskap och på teknik för yngre och äldre förskolebarn. (Del 3 av 3.)